بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 242,324,574,027 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 750,642 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 750,642 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 756,177 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 322,823

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/08/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك انصار

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر

مدیران سرمایه گذاری:

سيده سميه آقا ميرزاده

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند

نمودار‌ها